Embassy in Belgium

HANDELSMISSIE WALLONIË (AWEX) IN ARGENTINIË EN CHILI

Van 30 oktober t/m 3 november heeft het Bureau ter Promotie van Export en Investeringen van de regio Wallonië (AWEX) een multisectorale missie georganiseerd naar Argentinië en Chili.

De missie had als doel de 25 Waalse deelnemende bedrijven de mogelijkheid te bieden om in de twee landen handelsmogelijkheden te ontwikkelingen. De multi-sectoriale missie richtte zich in het bijzonder op de sectoren die zakelijke kansen zouden kunnen genereren zoals o.a.: de agro-voedingsmiddelsector, de gezondheidszorg, de ruimtevaart, de milieusector, de energiesector en de digitalesector. Eveneens was er tijdens de missie aandacht voor onderzoek en innovatie alsmede voor wetenschappelijke samenwerking.