Embassy in Belgium

AGENDA 2030

30/11/2018 -  Deze week vergezelden we de Secretaris-generaal van de regering van de provincie Cordoba, Silvina Rivero, op het seminarie "OESO-project - territorial approach to the SDG's", dat in Brussel plaatsvond.

Het OESO-project, ontworpen door de OECD, beoogt de implementatie van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's) op regionaal en lokaal niveau. In dit verband heeft Secretaris Rivero een presentatie gegeven over het provinciaal managementmodel in lijn met de SDG's, in het bijzonder die met betrekking tot de bevolking.

We vergezelden ook de vertegenwoordiger van de provinciale overheid tijdens haar ontmoeting met ambtenaren van de OECD en het Departement Internationale relaties van de vlaamse overheid, waar ideeën en goede praktijken betreffende de uitvoering van Agenda 2030 op subfederaal niveau werden uitgewisseld.

Meer informatie over het OESO-project: : : http://www.oecd.org/cfe/territorial-approach-sdgs.htm