Embassy in Belgium

ARGENTIJNS NETWERK VAN GEMEENTEN TEGEN KLIMAATVERANDERING

27/10/2018- Op 25 oktober ontvingen we drie leden van het Argentijnse Netwerk van Gemeenten tegen Klimaatverandering (RAMCC - Plan Local de Acción Climática): Paulo Daniel del Valle (coördinator van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van de provincie Entre Ríos), Fernando Díaz (technisch coördinator van het Argentijnse project van Duurzame Gemeenten Vandaag - Municipios Argentinos Con Futuro Sustentables Hoy) en Alejandro Farías (Burgemeester van Caseros, Entre Ríos).

Met hen bezochten we het Boentje Café in Schaarbeek, het eerste "zero waste" café in de hoofdstad. Vervolgens werden we ontvangen door de eerste schepen van Schaarbeek, Vincent Vanhalewyn, die ons uitleg gaf over de energieprojecten in zijn gemeente en we bezochten de installatie van zonnepanelen op de gebouwen van de gemeente. Tot slot ontmoetten we Laurent Nys en Michel Barnstijn, directeur en voorzitter van de Mabru - Marché Matinal de Bruxelles / Vroegmarkt van Brussel, en Valentina Annoscia, projectleider van het energiebedrijf ENGIE, die ons uitnodigden om de installatie van 8.000 fotovoltaïsche panelen op de daken van de markt (de grootste zonne-installatie in het Brussels Gewest) te bezoeken.