Embassy in Belgium

BEZOEK VAN DE BELGISCHE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN AAN ARGENTINIË - 10 AUGUSTUS 2016

Minister van Buitenlandse Zaken Susana Malcorra en haar gelijke van het Koninkrijk België, Didier Reyners, hebben elkaar in Palacio San Martín ontmoet voor een werkoverleg. Er werd gesproken over de relatie tussen beide landen en over regionale groeperingen.       

“We hebben een memorandum van overeenstemming ondertekend als begin van ons politieke dialoog”, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Malcorra tijdens de persconferentie die de twee ministers gaven na de bilaterale ontmoeting, en voegde daaraan toe: “het was een uiterst interessant werkoverleg en een mogelijkheid om verschillende samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van economie, commercie en investeringen te verkennen”.  

Malcorra kondigde aan: “We zijn een gemengde commissie aan het vormen ter behandeling van economische thema´s, en hopen deze snel in de Algemene Vergadering te kunnen bekrachtigen” welke plaats zal vinden in september in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York. 

De Argentijnse minister van Buitenlandse Zaken nodigde via de minister,“Belgische ondernemingen uit om deel te nemen aan het investeringsforum in september, een plek waar we de plannen van de regering willen presenteren wat betreft investeringen voor de aankomende vier jaar”.  

Reynders, van zijn kant, betoogde: “Het is een genoegen door het tekenen van dit memorandum een nauwere relatie tussen onze beide landen tot stand te brengen, waardoor we hopelijk de mogelijkheid hebben ons te kunnen blijven concentreren op onze economische banden”.  

“We proberen vooruitgang te boeken op bilateraal niveau”, benadrukt de Belgische minister, en legt uit: “We gaan naar Argentinië met commerciële doelen, aangezien we reeds op veel gebieden in het land aanwezig zijn, maar we hebben enkele specialiteiten. Argentinië heeft een groot investeringsplan voor de infrastructuur, waaronder verschillende gebieden vallen zoals wegen, snelwegen, havenfaciliteiten. Wij zijn erin geïnteresseerd om met een groot aantal bedrijven aan het hele proces deel te nemen. Hetzelfde geldt voor de energie sector: we richten ons op een ontwikkeling met aandacht voor duurzame energie, verschillende type moderne voorzieningen en groene technologie”.
     
“We kunnen heel veel doen op bilateraal niveau waaronder eveneens culturele activiteiten vallen, alsmede uitwisseling tussen onderzoekers en studenten. Jullie hebben belangrijke universiteiten en er is interesse om ook op dit gebied samen te werken”, verzekerd de Belgische minister, en voegde daaraan toe: “ik ben onder de indruk van de instelling van Argentinië zich weer zo snel mogelijk te willen integreren in de internationale gemeenschap. We hebben Argentinië vaak bezocht, en het is voor ons van groot belang te kunnen zeggen dat we hier aanwezig zijn. Wij hebben grote interesse om nog meer te ontwikkelingen en niet alleen met onze typische favoriete producten, als chocola of bier. Waarschijnlijk gaan we nieuwe commerciële missies organiseren met specifieke thema´s om te zien wat voor mogelijkheden we hebben die van toegevoegde waarde kunnen zijn”.

Met betrekking tot de agenda van beide kanten, verklaart Reynders: “Het is van belang op te merken dat we voor een betere relatie tussen Mercosur en de Europese Unie zijn. We gaan proberen druk uit te oefenen in de Europese Unie om in deze richting door te gaan. Ik weet dat het van beide kanten moeilijk is, maar we verheugen ons er zeer op te proberen de deur te openenen voor discussies met een groter bereik. Enkele kwesties zijn in het speciaal door Argentinië aangehaald, andere door Europese landen. We hebben in deze zin een zeer positieve houding wat betreft de mogelijkheid voor vooruitgang”.