Embassy in Belgium

BEZOEK VAN PRESIDENT MACRI AAN BRUSSEL

President Mauricio Macri en presidentsvrouw Juliana Awada werden op 4 juli jl. in audiëntie ontvangen door Zijne Majesteit Koning Filip en Koningin Mathilde, in het kader van hun bezoek aan Brussel.