Embassy in Belgium

Financieel Stabiliteitsrapport

Finanzas Argentina

Het Financiële Stabiliteitsrapport (IEF) is een tweejaarlijkse publicatie van de Centrale Bank van Argentinië (BCRA) met analyses over de actuele financiële situatie, initiatieven voor ontwikkeling en waarin eveneens een stabiliteit evaluatie wordt gegeven. In het rapport besteedt de Centrale Bank in het bijzonder aandacht aan de identificatie en de analyse van mogelijke systeemrisico's en legt uit welke maatregelen worden genomen ter voorkoming of beperking daarvan, om op die manier een bijdrage te leveren aan een betere informatievoorziening voor betrokken partijen ten behoeve van hun activiteiten.