Embassy in Belgium

DE SENAAT HEEFT DE VERHOGING VAN DE BOETES VOOR ILLEGALE VISSERIJ IN DE WET OPGENOMEN