Embassy in Belgium

II.REIZEN NAAR ARGENTINIË: KINDEREN/ECHTGENOTEN/OUDERS/BUITENLANDSE PARTNERS VAN ARGENTIJNEN (Update van 9/2/2021)

VOORDAT u verder leest, gelieve de indicaties op de volgende link van de Belgische overheid te lezen: https://crisiscentrum.be/nl om te weten of u mag reizen vanuit België.

Ook volgende link kan nuttig zijn: https://diplomatie.belgium.be/nl

De norm 3763/2020 van de Dienst Migratie gepubliceerd op 30/11/2020 maakte het mogelijk om naar Argentinië te reizen voor buitenlanders zonder residentie in het land die directe familie zijn van Argentijnen (INCLUSIEF ONGEHUWDE KOPPELS ZONDER EEN SAMENLEVINGSCONTRACT) en die geen visum nodig hebben om het land binnen te mogen. Deze buitenlanders moeten niets ondernemen bij het consulaat maar moeten wel een aantal documenten voorleggen aan de luchtvaartmaatschappij, bij vertrek en bij aankomst in Ezeiza:

1. Geboorteakte, huwelijksakte of samenlevingscontract met Apostille, vertaald naar het Spaans (bij het voorleggen van een meertalige akte is een vertaling niet nodig) om de directe band met een Argentijns onderdaan aan te tonen.

Voor ongehuwde koppels zonder samenlevingscontract: Een notariële verklaring bij een notaris in het bijzijn van 2 getuigen waaruit de relatie van het koppel duidelijk blijkt. Als een van de partners zich in Argentinië bevindt en de andere in het buitenland dan zal elk apart zo’n verklaring moeten laten opstellen en beide verklaringen zullen moeten voorgelegd worden aan de luchtvaartmaatschappij.  De verklaringen opgemaakt in het buitenland moeten geapostilleerd zijn en vertaald worden naar het Spaans.

2. Copie van het Argentijns DNI van het familielid dat men zal bezoeken.

3. Heen- en terugticket.

4. Invullen van de “Declaración Jurada Electrónica” (goedgekeurd door de norm van de dienst Migratie N° 3025 van 01/09/2020) die beschikbaar is op de officiële site van de “DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES”:  www.migraciones.gob.ar. Dit formulier moet ingevuld worden voor aanvang van de reis en moet vergezeld zijn van een negatieve coronatest, UITGEVOERD 72 UUR VOOR DE REIS.

De administratieve norm N° 2252/2020 bepaalt dat alle reizigers, bij aankomst, een quarantaine moeten respecteren van 10 dagen vanaf de dag van de negatieve coronatest.

5. Ziekteverzekering die ook voorziet in de kosten die samenhangen met een opname omwille van COVID-19.

6. U zal bovendien en verklaring moeten voorleggen bij aankomst in Argentinië waarin kort uitgelegd wordt wat de noodzaak van uw bezoek is, data van aankomst en vertrek en plaats van verblijf in Argentinië.

7. Bij aankomst in Argentinië de migratietaks betalen van 9.000 Argentijnse pesos. (ongeveer 90 euro)