Embassy in Belgium

INREISMAATREGELEN VOOR ARGENTINIË

Updated date: 07/04/2022
7 APRIL 2022

Administratief besluit 370/2022

De binnenkomst van personen op Argentijns grondgebied is afhankelijk van de naleving van de geldende immigratievoorschriften en van de hierna genoemde reeks sanitaire maatregelen:

a. Buitenlanders die geen inwoner van Argentinië zijn, moeten voldoen aan de volgende sanitaire voorschriften:

i. Binnen ACHTENVEERTIG (48) uur voor de aanvang van de reis de verklaring onder ede invullen (https://ddjj.migraciones.gob.ar/app/home.php) die is goedgekeurd door de bepaling van de NATIONALE DIRECTIE VAN MIGRATIE nr. 3025/20, overeenkomstig de resolutie van het MINISTERIE VAN GEZONDHEID nr. 1472/20, en de aanvulling daarop, over hun vaccinatiestatus en de afwezigheid van symptomen van COVID-19.

ii. In het bezit zijn van EEN (1) COVID-19 ziekteverzekering met dekking van ziekenhuisopname, isolatie en/of gezondheidszorg voor personen die positief zijn, van besmetting worden verdacht of een hoog risicocontact gehad hebben.

Personen die het nationale grondgebied voor een periode van minder dan VIERENTWINTIG (24) uur binnenkomen en dit over land doen, zijn vrijgesteld van de voorschriften van het vorige lid.

Ook Oekraïners die geen inwoner van Argentinië zijn, of zij die uit Oekraïne komen en zijn geëmigreerd wegens de oorlog die daar woedt, worden vrijgesteld. Onverminderd de voorziene uitzondering moeten zij, zolang zij zich in een doorreizende migratiesituatie bevinden, voorzien in het afsluiten van EEN (1) COVID-19 ziektekostenverzekering indien zij geen andere vorm van ziektekostenverzekering hebben.

b. Argentijnen en inwoners van ARGENTINIË vullen de verklaring onder ede in (https://ddjj.migraciones.gob.ar/app/home.php) die is goedgekeurd door de bepaling van de NATIONALE RICHTLIJN VAN MIGRATIE nr. 3025/20, overeenkomstig de resolutie van het MINISTERIE VAN GEZONDHEID nr. 1472/20 en de aanvulling daarop, over hun vaccinatiestatus en de afwezigheid van symptomen van COVID-19, binnen ACHTENVEERTIG uur voorafgaand aan de reis.

Personen die het nationale grondgebied voor een periode van minder dan VIERENTWINTIG (24) uur betreden en dit over land doen, zijn vrijgesteld van de voorschriften van het vorige lid.

Personen die het nationale grondgebied binnenkomen en niet gevaccineerd zijn of van wie het vaccinatieschema onvolledig is, wordt AANBEVOLEN om binnen VIERENTWINTIG (24) uur na binnenkomst in het land een diagnostische test op COVID-19 te ondergaan.

De kosten van de test komen ten laste van de persoon die het land binnenkomt.

Onder volledig vaccinatieschema wordt verstaan het schema dat is vastgesteld door de gezondheidsautoriteiten van het land van vaccinatie.

Personen jonger dan ZES (6) jaar zijn in alle gevallen vrijgesteld van het afleggen van de PCR- of antigeentest voor binnenkomst in het land.

Voor meer informatie:

https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones/ddjj-migraciones

 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/260629/20220407