Embassy in Belgium

NATIONAAL ACTIEPLAN TEGEN GENDERGERELATEERD GEWELD

Dit is een historische onderneming van het eerste Ministerie voor Vrouwen, Gender en Diversiteit van Argentinië. Het is een allesomvattend plan om een structureel probleem aan te pakken op een participerende, federale, multi-institutionele, transversale en intersectorale manier en dat de inzet van iedereen vereist om een rechtvaardigere, gelijkere en niet-gewelddadige samenleving voor vrouwen en LGBTI+-personen op te bouwen.

In dit nieuwe Plan zijn, in tegenstelling tot het vorige, de rechten opgenomen die zijn vastgelegd in de wet op de Genderidentiteit en wordt een paradigmaverschuiving voorgesteld met betrekking tot de aanpak van gendergerelateerd geweld.

Voor meer informatie kunt u hier klikken om het Plan te downloaden.