Embassy in Belgium

Toerisme

Updated date: 05/04/2016

Volgens de Wereld Toerisme Organisatie (WTO), is het toerisme de laatste jaren uitgegroeid tot een sector met één van de belangrijkste economische activiteiten en een duurzame groei wat beftreft deviezen, de stimulatie van infrastructuurinvesteringen en het creëren van jobs.

Inkomsten afkomstig uit het internationale toerisme hebben er in Argentinië voor gezorgd dat de toeristische sector als één van de vijf belangrijkste sectoren van uitvoer van goederen en diensten beschouwd kan worden. 

Met het oog op het optimaliseren van de buitenlandse promotie van het Argentijns toeristische aanbod, is er een methode van coöperatie geïmplementeerd tussen de het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Toerisme. Deze samenwerking wordt operationeel gemaakt door de coördinatie tussen het Nationaal Instituut voor Toeristische Promotie (InProTur), de Directie Toeristische Steun en Promotie voor investeringen en de Diplomatieke en Consulaire delegatie in het buitenland.

De belangrijkste functies van de Directie Toeristische Steun en de Promotie voor Investeringen in  toeristische promotie-activiteiten, zijn de volgende:

. Het coördineren van de toeristische promotie in het buitenland, in samenwerking met InProTur.
. Het coördineren van de toeristische promotie-activiteiten, in samenwerking met de Argentijnse delegatie.
. Ondersteuning van promotie activiteiten die worden uitgevoerd door het Nationaal Instituut voor Toeristische Promotie (InProTur).

Volgende taken behoren toe aan de Buitenlandse Delegatie:
. Het rapporteren van marktinformatie.
. Contact  leggen met touroperators.
. Het organiseren van seminaries en workshops.
. Deelnemen aan beurzen en tentoonstellingen.
. Contact leggen met lokale journalisten.
. Het organiseren van zakelijke vergaderingen voor touroperators.
. Verspreiding van toeristisch promotie materiaal.
. Het leggen van contacten met brancheorganisaties.
. Verslag uitbrengen van publicaties en krantenartikelen over Argentinië .

Voor gedetailleerde informatie over het Argentijns toeristische aanbod, kan u de volgende officiële website van InProTur raadplegen: www.argentina.travel