Embassy in Belgium

Sociale Zekerheid Overeenkomst

Heeft u gewerkt in loondienst of als zelfstandige in België of Luxemburg, en heeft u een sociale zekerheidsbijdrage betaald, dan kunt u een aanvraag indienen voor de erkenning van de betreffende werkzaamheden om in aanmerking te komen voor een uitkering in het kader van een internationale overeenkomst.

Voor meer informatie: https://www.anses.gob.ar/prestaciones/prestaciones-por-convenio-internac...