Embassy in Belgium

Welkomstwoord van de Ambassadeur Marcelo Cima

Beste landgenoten,

Het is mij een eer benoemd te zijn als ambassadeur bij het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg.

Ik kijk er enorm naar uit u allen te leren kennen en samen activiteiten te kunnen organiseren.

Zowel België als Luxemburg hebben al sinds lang een vriendschappelijke relatie met ons land en ook op vlak van handel was er steeds een goede samenwerking en delen ze met ons dezelfde waarden. We zullen samen werken aan een verdieping van deze relatie.

 

Tot zeer binnenkort. Met de meeste hoogachting,

 

Ambassadeur Marcelo Cima