Embassy in Belgium

BELGO-ARGENTIJNSAMENWERKING IN DE RUIMTE

15/11/2018 - Een maand geleden steeg de Argentijnse satelliet SAOCOM 1A op vanaf de militaire basis in Vanderberg (VS). Met behulp van een uitgebreid netwerk van sensoren op de grond zal dit project van het Argentijnse Ruimteagentschap (Agencia Espacial Argentina) bodemvochtigheidskaarten produceren om irrigatie en gewasbemesting te beheren en overstromingsrisico's te voorkomen.

Niet iedereen weet echter dat het Luikse Ruimtevaartagentschap (Centre Spatial de Liège) aan dit grote avontuur heeft deelgenomen door software te ontwikkelen die ruwe gegevens omzet in begrijpelijke beelden en een gereedschapskist voor de geavanceerde verwerking van alle radarproducten. Deze langdurige samenwerking begon met de ondertekening van overeenkomsten tussen de Nationale Commissie voor Ruimtevaartactiviteiten (CONAE (oficial) en de Belgische Federale Overheidsdienst - Wetenschappelijke Zaken (Politique scientifique fédérale / Federaal Wetenschapsbeleid tussen 1997 en 2000.

Hoewel deze samenwerkingsactiviteiten misschien onopgemerkt blijven voor het grote publiek, dragen ze zeker bij tot de versterking van de positie van Argentinië en België als centres of excellence in de ruimtevaartsector.