Embassy in Belgium

3. Werken in Argentinië

Migratie Procedures

Buitenlanders die een arbeidscontract hebben om in Argentinië te werken, moeten in het bezit zijn van een werkvisum en een legaal verblijfsadres in het land hebben. 

De lokale regelgeving inzake immigratie hangt af van het soort verblijf: permanent, tijdelijk of kortstondig.

  • Een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning is vereist bij het opstarten van een bedrijf in Argentinië.
  • Er zijn geen specifieke voorwaarden wat betreft de nationaliteit van de bedrijfsleiders, mits ze over een legale verblijfplaats in het land beschikken.
  • Om buitenlandse werknemers aan te nemen, moet het arbeidscontract in overeenstemming zijn met de bestaande arbeidsregelgeving op het nationale grondgebied.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienst Dirección Nacional de Migraciones.

Buitenlanders die reeds over een arbeidscontract beschikken

Vereisten om het land binnen te komen:

  • Arbeidscontract; ingevuld door de werkgever en de werknemer én met een officiële handtekening van een publieke notaris of een medewerker van de Dirección Nacional de Migraciones.
  • Sociaal statuut of een sociaal grondwettelijk contract.
  • Uittreksels pensioenpremies van de afgelopen zes (6) maanden, uitgereikt door de werkgever aan zijn werknemers.
  • Een bewijs van inschrijving in het belastingregister en  een bewijs van de drie (3) laatste betalingen.
  • Het belastingformulier met daarop de namen van de werknemers die werkzaam vanaf het begin van de activiteit van het bedrijf.
  • Vergunning van de gemeente (indien van toepassing).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienst Dirección Nacional de Migraciones.

Sociale verzekering - internationale verdragen

Argentinië heeft sinds 2010 sociale verzekeringsakkoorden met België en Luxemburg, welke in 2014 zijn bekrachtigd. Op deze manier kunnen werknemers die afkomstig zijn van deze landen deelnemen aan het Argentijnse pensioensysteem als ze in de betreffende landen vallen onder soortgelijke systemen.

Waar te werken?

Voor het vinden van een baan kunt u zich richten aan het arbeidsbureau en zijn er verschillende website welke u kunt vinden via de website van het Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.